Home
Zomer


 
Feest Hemelvaart en Pinksteren Afdrukken E-mail

Hemelvaart


Handelingen 1:1, 12 De Hemelvaart.
Laatste woorden van Jezus aan zijn discipelen.
Verlaat Jeruzalem niet, maar wacht op de belofte van de Vader. (Joh. 16:5, 15 andere Trooster).
5 Johannes doopte in water, maar jullie zullen over enkele dagen in de Heilige Geest gedoopt worden.
8 'Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'


Er waren ongeveer 120 mensen bijeen.
Stel je voor:
Jezus stond op uit de dood op de eerste Paasdag. Nationale feestdag voor de Joden. Daarna was hij 40 dagen onder zijn discipelen. Op de 50e dag ná Pasen werd het Pinksterfeest gevierd. Dat was een oogstfeest. Ook wel Feest der weken genoemd. Paasfeest was het oogstfeest van de 'eerstelingen', de eerste vruchten. Pinksteren van de volle oogst. Werk aan de winkel.


Desondanks waren er 120 mensen die met de apostelen bijeen waren in Jeruzalem om te wachten op de belofte van de Vader.
Wachten zonder precies te weten wanneer het zou gebeuren en wat er precies zou gebeuren. Wat zouden ze hebben gedaan in die wachtkamer?
Hand. 1:14 Zij baden voortdurend met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, Zijn moeder Maria en Zijn broers.


OPMERKINGEN:

  • De lokatie. Waarschijnlijk was de 'bovenzaal' een ruimte met een soort van hotelaccommodatie. Ze bleven er 10 dagen. Er werd gegeten en gedronken. Er werd vermoedelijk niet alleen gebeden maar ook met elkaar gesproken over wat er zoal gebeurd was in de afgelopen 40 dagen. Jezus verscheen in Galilea aan meer dan 500 broeders en zusters. (1 Kor. 15:6).
  • Men wist dat er over enkele dagen het Pinksterfeest zou plaatsvinden. Dus er waren onder de 120 diverse pelgrims, gasten van buiten Jeruzalem (Galileërs, Hand. 2:7).
  • Het was een gemengd gezelschap; mannen en vrouwen en misschien ook wel kinderen die niet werden meegeteld in de 120.
  • Het waren allen zeker discipelen van Jezus.
  • Samen waren ze aan het wachten op 'kracht van omhoog' en op 'de doop in de Heilige Geest', wat dat ook mocht zijn. De doop van Johannes kenden zij, maar wat zal het zijn om gedoopt te worden in de Heilige Geest??
  • Wat een tijd van beproeving voor de 120.
  • Misschien waren er in het begin veel meer dan 120, maar waren er diverse afgevallen vanwege de lange wachttijd en onzekerheid.
  • maar het wachten werd beloond toen op de Pinksterdag de Heilige Geest kwam op een onverwachte manier!!
  • PLOTSELING ...!!
  • Een geluid als van een hevige windvlaag!!


Lees meer...
 

Bijbelvers van de dag

Who's Online

We hebben 10 gasten online